LÆS MERE
om

Laserskæring, PLasmaskæring

Flammeskæring og vandskæring

Her under kan du læse mere om hvad, og hvornår man bruger de forskellige skæringsmetoder.

DE FORSKELLIGE SKÆREMETODER

læserskæring

plasmaskæring

flammeskæring

vandskæring

læserskæring

Vores leverandører arbejder både i pladeskæring og 3D skæring, og udfører primært laserskæring i aluminium, laserskæring i rustfrit stål og sort jern.

De kan skære lige små emner, der skal serie produceres, til langt større plader og mere komplicerede emner. Laserskæring fungerer mest optimalt op til ca. 20 mm tykke plader. Det kan dog variere en smule, set i forhold til hvilket metal, der skæres i. Tykkelsen på pladen afgøre også hvilken form for laserskæring der er mest effektiv. Fiberlaserskæring bruges ofte når pladetykkelsen holdes under 5 mm. CO2 lasere er derimod bedre og mere effektive, når pladetykkelsen holdes mellem 5 og 20 mm.

Laserskæring er en utrolig effektiv skærer proces, hvor den termiske proces ved skæringen, giver et utrolig præcist snit, med op til 0,1 mm præcision. Metoden sikre også mindst mulig varmepåvirkning på emnerne og giver et flot resultat.

plasmaskæring

Plasmaskæring bruges normalt når der skal fremstilles komponenter til industri, som f.eks. byggebranchen, offshore, vindmøller og til fødevarefremstilling.

Denne skæremetode giver meget nøjagtige resultater, i lidt mere komplicerede materialer. Normalt kan plasma bruge til godstykkelser der kan være på til omkring 50 mm. Hvis man skærer aluminium, så kan godstykkelserne faktisk være helt op til omkring 200 mm.

En af de mest fremtrædende fordele ved plasmaskæring er, at det udføres med en høj skærehastighed. Det gør, at der er utrolig kortvarig varmepåvirkning, så resultatet giver et fin snit med meget små formforandringer.

Der er to forskellige metoder, som benyttes til plasmaskæring, den ene forgår over vand, og den anden i et vandbad. Når tykke godstykker skal skæres, så kan man med fordel gøre det under vand. Det gør man for at nedsætte røggener og støjen under processen.

flammeskæring

Flammeskæring bruges til større godstykkelser end hvad der er muligt ved plasmaskæring. Denne metode bruges primært til ulegerede eller lavt legerede typer stål, dvs. ikke rustfristål da det er højlegeret. Metoden bruges til stål, da der med høj varme kan skæres med et fint snit i selv meget tykke godstykker.

vandskæring

Vandskæring metoden bruges til mange forskellige materialer. Der er f.eks. vandskæring i aluminium, u-/lavlegerede ståltyper, rustfrit stål og hærdet stål, etc. Vandskæring kan bruges til mange forskellige godstykkelser, selv dem, som er tykkere end hvad, der kan skæres på en laserskærer. Når man anvender vandskæring, så bliver vandet skudt ud af dyserne med omkring 4000 bartryk. Det får vandet til at flytte sig ca. 900 m/sekundet under processen. Man tilsætter garnet, der er en slags utrolig fint sand, det gør at man sliber sig igennem godstykkerne.

Luk menu